Bezpečnostní prověrky IT

Soubor služeb zahrnujících zmapování stávající struktury dat a následný návrh způsobu jejich zabezpečení, ukládání, zálohování a obnovy. Součástí jsou i doporučení zákazníkovi pro docílení optimálního stavu z hlediska výkonu a ochrany před odcizením nebo ztrátou. Toto řešení připravujeme již od první spolupráce.